Westfalen Medical opereert in de zorgsector en ondersteunt en ontlast de vitale organisaties zoals ziekenhuizen en andere zorgcentra. Om die reden volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Overheid en het RIVM. Bij Westfalen Medical doen we onze uiterste best om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. 

Hoe dan ook heeft de verspreiding van het coronavirus een grote impact op ons dagelijks leven. Wij ontvangen momenteel veel vragen over wat de gevolgen zijn voor onze dienstverlening voor u als cliënt. Wij willen u daarom graag als volgt informeren.

De dienstverlening van onze customerservice, technische dienst en ons distributiecentrum blijft intact. Ook onze verpleegkundigen, OSA-consulenten en servicemedewerkers blijven, hoewel in licht aangepaste vorm, gewoon doorwerken.

Huisbezoeken

Voor zuurstof-, verneveling, OSA- en PEP-therapie geldt dat alle noodzakelijke bezoeken worden uitgevoerd. Voorafgaand aan het bezoek wordt u gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen die op een coronabesmetting kunnen wijzen. Dit vragen wij om de kans op coronabesmetting te beperken en verspreiding te voorkomen.

Onder noodzakelijke bezoeken verstaan wij:

  • Eerste levering van het medisch hulpmiddel.
  • Storingen aan de hoofdvoorziening die niet telefonisch kunnen worden opgelost.
  • Wijzigingen in het aantal liters zuurstof per minuut die effect hebben op de inzet van de hoofd- en noodvoorziening.
  • Leveringen van zuurstof ten behoeve van clusterhoofdpijn.

Onze servicemedewerkers zijn verplicht om extra (desinfecterende) maatregelen te treffen bij het retour halen van het medisch hulpmiddel. Het kan daarom voorkomen dat afspraken kunnen uitlopen. Wij rekenen op uw begrip in deze.

Maakt u zich geen zorgen over de levering van uw medische hulpmiddelen. Wij hebben diverse maatregelen genomen waardoor onze voorraad op peil blijft. Extra voorraad bestellen is niet nodig.

Wat verandert er mogelijk voor u?

Voor zuurstof-, verneveling, OSA- en PEP-therapie geldt dat niet-noodzakelijke bezoeken telefonisch door onze customerservice worden uitgevoerd of worden uitgesteld tot een later moment. U hoeft hier niets voor te doen; wij nemen hierover contact met u op.

Onder niet-noodzakelijke bezoeken verstaan wij:

  • Het jaarlijks onderhoud aan uw medische apparatuur. Indien u verbruiksartikelen nodig heeft worden deze per post naar u opgestuurd.
  • Inzet van middelen voor buitenshuis.
  • Eerste levering van een medisch hulpmiddel aan cliënten die hebben aangegeven met hun therapie over te willen stappen naar Westfalen Medical. In overleg zal de levering tijdelijk worden uitgesteld.
  • Levering van een hoofd- en/of mobiliteitsvoorziening op een vakantieadres.

Crisisteam

Westfalen Medical heeft een crisisteam opgericht. Dit team volgt dagelijks de actuele situatie rondom het coronavirus en evalueert de genomen maatregelen. Zo nodig worden maatregelen aangepast. In deze bijzondere situatie doen wij er alles aan om tot weloverwogen en passende maatregelen te komen. Daarbij hebben de veiligheid en gezondheid van zowel onze cliënten als onze medewerkers onze volle aandacht.

Mochten er zich in de nabije toekomst ontwikkelingen voordoen die voor u van belang zijn zullen wij u wederom informeren. Houdt daarvoor onze website en de sociale media kanalen in de gaten.

Heeft u vragen?

Onze customerservice staat u zoals gebruikelijk graag te woord. U kunt hen bereiken per e-mail via info@westfalenmedical.nl of telefonisch via 0570 - 858 450.

Tot slot

Wordt bij uzelf of bij uw huisgeno(o)t(en) een coronabesmetting vastgesteld? Geef dit alstublieft per e-mail bij ons aan zodat wij voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.


17-03-2020 door Wendy Mentink

Laatste nieuws

7 tips bij koud weer

7 Tips bij het koude weer voor mensen met een longziekte.  Elk seizoen brengt bepaalde prikkels met zich mee, maar in de winter nemen de klachten bij mensen met een...

Lees verder

Clusterhoofdpijn …je zal het maar hebben.

Ankie Aerts (65) weet er alles van. In 2014 is deze ziekte bij haar geconstateerd. “Die vreselijke oogpijn en aanvallen. Vaak wel acht tot twaalf keer per dag”. Erachter komen...

Lees verder