Verzorgings- en verpleeghuizen

Voor uw cliënten met respiratoire aandoeningen, continue of bij calamiteiten, vindt u bj Westfalen Medical oplossingen die aansluiten bij zowel uw cliënt als uw instelling.

Heldere werkwijze   

 • Bij het eerste bezoek aan uw locatie noteren we uw wensen en voorwaarden voor de levering van zuurstof, verneveling en PAP-therapie.
 • Vervolgens plannen wij op al uw locaties een afspraak in voor het inventariseren van de specifieke behoeften en wensen.
 • Op basis van de verzamelde gegevens maken wij een plan, dat wij u voorleggen in een vervolggesprek.
 • Bij de start van de levering stemmen we de leverdag en de leverfrequentie met u af.
 • Periodiek evalueren we gezamenlijk of de dienstverlening naar wens verloopt of dat er aanpassingen doorgevoerd moeten worden.
 • Wij streven naar een optimale service, waarbij de voorraad voldoende en veilig is afgestemd op uw specifieke situatie.

Producten

 • zuurstof concentratoren;
 • mobiele concentratoren;
 • cilinders met medicinale zuurstof met geïntegreerd reduceertoestel;
 • systemen voor vloeibare zuurstof;
 • vernevelapparatuur;
 • PAP-apparatuur.

Ondersteuning

Onze medewerkers van de afdeling sales support zijn uw directe deskundige aanspreekpunt bij uw vragen over onze producten of dienstverlening. U neemt rechtstreeks contact met hen op via verkoop@westfalenmedical.nl of 0570-858404.

Leveringen

 • De levering van zuurstof is op een vaste dag in de week.
 • Bestellingen geeft u door tot 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de levering.
 • In principe wordt u bevoorraad door een vaste servicemedewerker.
 • Deze servicemedewerker voert ook de controle uit aan de apparatuur.
 • De servicemedewerker bespreekt met u hoe vaak wij u komen bezoeken.

Spoedleveringen

Westfalen Medical is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten en spoedleveringen. Spoedleveringen voeren wij altijd uit binnen 4 uur, ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Veiligheid

Al onze apparatuur wordt geleverd met veiligheidsvoorschriften. Lees deze informatie altijd goed door. Neem bij vragen contact op met onze afdeling sales support of met uw vaste accountmanager.

Trainingen

Wij bieden u de mogelijkheid om op uw eigen locatie(s) trainingen te volgen zodat u en uw collega`s optimaal geïnformeerd zijn over de toepassing van onze producten, inclusief de veiligheidsaspecten.